Impresum

Naziv:

HENKEL ADHEZIVI BH d.o.o.

Adresa:

Drakuljica BB

89230 Bileća

Telefon:

00387 59 381 800

Telefaks:

00387 59 381 801

E-mail:

ljepilabh@henkel.com

REGISTROVANO KAO:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

POREZNI BROJ PIB:

4403864670000